Riyazus-salihin okumalarında bu hafta selamla ilgili birçok başlık altındaki hadisleri işledik.
– Önce kim selam verecek
– Selamı tekrar etmek
– Eve girerken selam vermek
– Çocuklara selam vermek
– Erkeğin kadına selam vermesi
– Gayri müslime selam verilir mi
– Ayrılırken de selam vermek