Riyazus-salihin dersinin bu oturumunda cenaze ile ilgili vazifeleri konu edinen rivayetler okundu.
– Cenaze namazının fazileti
– Cenaze namazında okunacak dualar
– Cenaze saf düzeni nasıl olmalı