Riyazus-salihin dersinde bu hafta cenaze ve defin işleriyle ilgili hadisler okundu. Dersteki başlıklar şöyle:
– Cenazeyi hızlıca taşımak
– Mezar başında nasihat etmek
– Mezar başına dua etmek