Yeryüzünde Allah’ın ne çok değer verdiği mekanlar camilerdir.
Müslümanların hayatında camilerin önemi büyüktür.
Riyazus-salihin derslerinde bu hafta camilere devam etmenin önemine dair hadisler işlendi.