Günde beş vakit akıl baliğ olan her Müslümana farz kılınmıştır.
Bu haftaki Riyazus-salihin dersinde Farz namazlara devam etmenin önemiyle ilgili hadisler işlendi.