Camilere devam eden insanların birçoğu maalesef saf düzeninin nasıl olacağını bilmiyor. Halbuki Resûlullah (sas) camideki safların tertip ve düzenini bildirmiş ve bu konuda birçok hadis-i şerif varid olmuştur.
Bu haftaki Riyazus-salihin dersinde hem saf düzeni ile ilgili hem de ilk safta durmanın faziletiyle alakalı hadisler okundu.