Riyazus-salihin derslerinde geçen hafta başlanılan Teheccüd Namazı ile ilgili hadisleri okumaya bu derste de devam edildi.