Riyazus-salihin okumalarında bu hafta orucun fazileti ve bizlere kazandırdıkları ile ilgili bölümü okuduk, oruçla ilgili ayetleri ve İmam Nevevî’nin bu başlık için seçtiği hadisleri anlamaya çalıştık.