Allah yolunda gayret ortaya koymak diye tarif edebileceğimiz cihad hiç şüphesiz benzersiz bir ameldir.

Farklı sahabiler tarafından Peygamber Efendimize “en kıymetli amel hangisidir?” diye sorulmuş, Resûlullah’ın her defasında verdiği cevabın şıkları arasında cihad da yer almıştır.

İmam Nevevî Riyazus-salihin eserinde cihadın faziletine geniş yer ayırmış, bu konuyla ilgili ayet ve hadisleri bu bölüme kaydetmiştir.

Biz de peşpeşe yapacağımız dört derste işte bu ayetleri ve hadisleri anlamaya çalışacağız.