Riyazu’s-salihin okumaları on dördüncü derste Kesin İman (Yakin) ve Allah’a Tam Güven (Tevekkül) konularındaki hadisler okundu. Bodrumi Camii’de Fecir Buluşmalarında yapılan dersimizi buradan izleyebilirsiniz.