Allah’ın sıfatlarından biri de el-Alîm’dir. İnsanoğlunun sahip olduğu bilgi ancak ve ancak Allah’ın kullarına araladığı pencereden süzülen kadarıdır.

İlim değerlidir, ona talip olana da değer kazandırır.

İlmin üstünlüğü ve değeri ile ilgili çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır.

Bu aftaki Riyazussalih dersinde bu ayetlerden ve hadislerden bir kısmını okuyup açıklamaya çalıştık.