Ayetlerde “sabah akşam Allah’ı zikredin, tesbih edin” emri bulunuyor.
Peygamber Efendimizin hadislerinde de zikrin sabah akşam yapılması tavsiyesi bulunuyor.

İmam Nevevi eserine bu konuda bir başlık açmış, ilgili gördüğü ayet ve hadisleri bu başlık altında toplamıştır. Bu derste Riyazussalih’den bu konuyu okuduk.