Dua, müslümanların hayatında önemli bir yer tutar.
Dua, ibadetin bir çeşidi ve Allah’a kulluğun bir göstergesidir.

Riyazussalih’de dua ve zikirle alakalı birkaç konu başlığı ve çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Daha önceki derslerde bu rivayetleri okuduk ve anlamaya çalıştık.

Bu derste Resûlullah’ın yatağa girdiğinde yaptığı dualarıyla alakalı rivayetler okundu.