Riyazu’s-salihin dersin bu hafta şu başlıklar altındaki ayetleri ve hadisleri işledik.

– Müslümanları incitmemek
– Müslümanlara kin gütmek, sırt çevirmek
– Kıskançlık hastalığı
– Gizli gizli takip etmek (Tecessüs)
– Suizanda bulunma yasağı