Yapılan bir hatanın cezalandırılması olağan bir şeydir. Ancak cezalandırmada bir ölçü gözetilecek mi? Bu ölçüyü kim belirleyecektir?
Şüphesiz her işte olduğu gibi cezalandırmada da İslam bir ölçü getirmiştir. Dolayısıyla bu konuda aşırı gitmek, yapılmayacak şeyleri yapmak yasaklanmıştır.

İnsan olsun hayvan olsun, ateşe atmak, yakmak şeklinde bir cezalandırma şiddetle reddedilmiştir.