Riyazus-salihin okumalarına bu hafta devam ettik.
Bu haftaki oturumumuzda şu başlıkların altındaki ayet ve hadisleri anlamaya çalıştık.

1- Şehvetle bakma yasağı
2- Nikahsız insanlarla aynı yerde bulunmak
3- Karşı cinse benzemek haramdır