Ölen bir kişi ne kadar içimizi yakmış olsa da onun ardından ağıt yakmak, şaç baş yolmak, isyan sözleri söyleyerek ağlamak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu davranış kişiyi çok büyük vebale sokar.