Riyazus-salihin okumalarında bu hafta şu konular işlendi.

1. Yollara ve gölgeliklere pislemek
2. Durgun suya idrar yapmak
3. Çocuklar arasında ayırım yapmamalı
4. Yas tutmanın sınırı
5. Alışverişte bunlara dikkat etmeli