Kur’an-ı Kerim’de ibadetlerden bahseden ayetler de bir yekün tutar. İbadetlerimizden Oruç, Zekat ve Hac ibadetleri Kur’an’da nasıl zikredilmiştir. Geçmiş toplumlarda bu ibadetler nasıl yer bulmuştur. Bütün bu soruların cevabını dersimizde bulabilirsiniz.