Hayat Rehberimiz Kur’an derslerinde bu akşam Emr-i bil ma’ruf nehy-i anil münker görevimizi hatırlatan ayet ve hadisleri öğrendik.
İyilikler çoğalsın kötülükler azalsın ki, mutlu ve güven içinde yaşayan bir toplum ortaya çıksın.