Bu haftaki Riyazu’s-salihin dersinde üç konudaki hadisleri okuduk.
1- Kusurları Örtmek
2- Müslümanların İhtiyaçlarının Karşılanması
3- Birine Aracılık Yapmak