Hayat Rehberimiz Kur’an derslerinin son oturumunda Kur’an’da kıssaların ve misallerin yer alma sebebi, misallerle anlatılmak istenenler ve misallerden bazı örnekler anlatıldı.