İmam Nevevi’nin Riyazu’s-salihin adlı muhteşem eserinden yeni bir bölüme bu derste başlandı. Allah katında değerli olduğunu düşündüğümüz ihlas ve samimiyet dolu insanları ziyaret etmenin ve onlarla birlikte bulunmaya gayret etmenin ayet ve hadislerde ne kadar teşvik edildiğini bu dersimizde öğrenmiş olduk.