Riyazus-salihin okumalarında bu hafta iki konudaki bir araya getirilmiş ayetleri ve hadisleri anlamaya çalıştık.
1- Kabir Ziyareti Yapmak.
2- Ölümü İstemek Doğru Değil