Resûlullah (s.a.) Efendimiz, ahir zamanda insanların neler yaşayacağını Allah’ın kendisine bildirdiği kadarıyla haber vermiştir. Bu dersimizde ahir zamanda olacak karışıklıklardan bahseden rivayetleri anlamaya çalıştık.