Riyazussalihin dersimizde bu hafta “Hataları Bağışlamak” konusundaki ayet ve hadisleri anlamaya çalıştık.