Riyazu’s-salihîn derslerinde bu hafta iki başlık altındaki hadisler işlendi.

1- Sıkıntılara Katlanmak
2- Din İçin Öfkelenmek