Riyazu’s-Salihin okumalarında bu hafta yerken, içerken, giyinirken, verirken ve alırken sağ taraftan başlamakla ilgili Resûlullah’ın tavsiye ve uygulamalarını okuduk.