Riyazu’s-salihin dersinde bu hafta da Yeme Adabıyla ilgili konulara devam edildi.
1- Yaslanarak yemek yenilmez
2- Yemeği üç parmakla yemek
3- Yemeği toplu halde yemeli