Riyazu’s-salihin dersinde bu hafta rüya ile ilgili ayetler ve hadisleri okuduk, bunları anlamaya çalıştık.