Hadisler, Hz. Peygamber’in hatıralarını içeren sözlü ve yazılı metinlerdir. Bu metinler, ya bizzat Peygamber Efendimizin sözlerini ya da o güzeller güzelinin fiilleri bizlere aktarır.
Peki ama 15 asır önce söylenen veya yazılan bu değerli bilgiler günümüze nasıl aktarılmıştır. Daha da önemlisi, elimizde bulunan kitaplarda yazılı hadislere gerçekten güvenebilir miyiz?