Bazı ilim adamları Allah’ın varlığını kavramak için herhangi bir delile ihtiyaç bulunmadığı kanaatindedirler. Çünkü Allah duygusu insanın fıtratında var olan bir duygudur.
Diğer bazı ilim adamları ise Allah’ın varlığını tam anlamıyla kavrayabilmek için insanın delile ihtiyaç duyacağını söylerler.
Bu derste Allah’ın varlığına ait deliller üzerinde duruldu ve bo konuda hayatın içinden örnekler verildi.