Bu derste Müddessir suresinin son ayetlerini nasıl anlamamız gerektiğini Hz. Peygamber’den öğreniyoruz.
Takva, Allah’ın kullarına çizdiği sınırları çiğnemeden yaşama gayretidir. Bunun için gerekli olan yöntemler Kur’an’da anlatılmıştır. O zaman müslüman yüzünü Kur’an’a dönmeli, yaşamını Kur’an’a ayarlamalıdır.