Esmau’l-hüsna Allah’a ait en güzel isimler demektir.
Allah’ı tanıma, O’nu gerektiği gibi bilme, O’na inanmak için gerekli olan yoldur.
Üst üst yapılan dört derste Allah’ı sıfatlarıyla, fiilleriyle ve en son bu derste isimleriyle tanımaya çalıştık.