Allah, iman eden kulları bir ticarete davet ediyor. Bu ticaret Allah ile kulu arasında yapılan bir ticaret olacaktır.
Allah için mal ve canını ortaya koyan kullara Rabbimiz cennetini verecegine söz veriyor.
Kulun sahip olduğu mal da can da O’na ait olduğuna göre belliki Allah, bu ticaretten kullarını kesinlikle kazançlı çıkarmak istiyor.