Hz. Ebû Bekir’in halifeliği dönemi, halife Ebû Bekir hutbede bir konuşma yapıyor. Mâide suresinin 105. ayetinin baş tarafını okuduktan sonra şunu söylüyor “Ey insanlar! Siz bu ayeti okuyorsunuz fakat yanlış anlıyorsunuz…”
Ayet-i kerimenin doğru açıklaması nedir? Onu da Resûlullah efendimiz’den öğreniyoruz.
Dersimizde bu ayetin açıklaması işlendi.