Ahiretin duraklarından en çok arzulananı hiç şüphesiz Cennettir.
İman etmiş ve imanın gereğine uygun yaşamış kullar ebedi olarak kalmak üzere cennetlerde ağırlanacaktır.
Bu derste cennetin isimleri, özellikleri ve cennetle alakalı bilinmesi gerekenler ayetler ve hadisler ışığından ele alındı.