Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfu en bol olan sensin.” (Âl-i imrân 3/8)

Resûlullah Efendimizin en sık yaptığı dua şudur:

“Ey kalplere yön veren Allahım! Kalbimi senin dinin üzere sabit kıl!” (Tirmizî, Kader, 7, Deavât, 89, 124; İbn Mâce, Duâ, 2)