Kategori

Yazılar

Yazılar

Kardeşlik Hukukumuz

Ebû Hureyre’nin (ra) aktardığına göre Resûlullah (sas) şöyle buyurdu: “Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır.” Nedir onlar ya Resûlullah? diye sorulunca şunları saydı:“Karşılaştığın zaman selam ver, seni davet ederse git, senden nasihat isterse nasihat et, aksırınca ‘elhamdülillah’ derse ‘yerhamükellah’ de, hastalandığında…

Devamı
Yazılar

O Benim Rehberim

Enes’den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle anlatıyor: Resûlullah (sas) hicret esnasında bir deveye binmişti, Ebû Bekir de arkasına binmiş birlikte yolculuk yapıyorlardı. Ebû Bekir sık sık Şam’a yolculuk yaptığı için yol güzergahında tanınıyordu. Yol boyunca rastladıkları insanlar, “Önündeki adam…

Devamı
Yazılar

İnsanların En Ahlâklısı

Enes b. Mâlik (ra) anlatıyor: Resûlullah’a (sas) tam on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir defa bile “of” demedi. Herhangi bir işle ilgili “Niye böyle yaptın?” veya “Şöyle yapsaydın ya!” demedi. (Müslim, Fedâil, 51; Ahmed, Müsned, III, 195, 255; İbnHibbân,…

Devamı
Yazılar

Böylesine Güzelini İlk Defa İşitiyorum

İbnAbbas’dan ri­vayet edildiğine göre o şöyle anlatmıştır: Dımâd Mekke’ye geldi. Kendisi Ezd-i Şenûe kabilesine mensuptu ve akıl hastalarının tedavisiyle uğraşırdı. Mekkeli bazı alçakların “Muhammed delidir” de­diklerini işitmiş, bunun üzerine (kendi kendine): “Şunu bir görsem, belki Allah benim vesilemle şifâsını verir”…

Devamı
Yazılar

Ben Ashâbımın Güvencesiyim

Ebû Bürde babası (Ebû Musa el-Eş‘arî r.a.)’dan şunları nakletmişti: Akşam namazını Resûlullah (sas) ile birlikte kılmıştık. Sonra aramızda “Keşke Resûl-i Ekrem ile birlikte yatsı namazını kılıncaya kadar burada otursak” diye konuştuk ve öyle de yaptık. Bir müddet sonra Allah’ın elçisi…

Devamı
Yazılar

Allah’ın Kulu ve Resûlü Muhammed ﷺ

Allah, Kur’ân-ı Kerim’de Peygamber Efendimizden bahsederken, onun içimizden biri olduğunu vurgulamaktadır.[1] Bu durum diğer peygamberler için de geçerlidir. Allah, görevlendireceği elçisini o toplumun içinde büyüyüp yetişmiş kişilerden seçmiştir. Böylece insanların yakından tanıdığı hatta akrabalık ilişkileri olan birini kabullenmesi daha kolay…

Devamı
Kapat