“Kim bir topluma benzerse, o da onlardandır.” (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 5; hadis no. 4031)
مَن تَشبَّهَ بقَومٍ فهو منهم
الراوي: عبدالله بن عمر • أبو داود، سنن أبي داود
====
#yılbaşı #kumar #milli piyango #nimet abla #haram para #zar #şans oyunları #günah #yasak #shorts