“De ki: Duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin” (Furkân 25/77)

Dua ibadetin özüdür.
Dua kulun Yaratıcısına yönelmesidir.
Dua kulluğun bir gereğidir.
Dua başa gelecek sıkıntılara göğüs germede insana en büyük destektir.
Dua hayatımızın parçasıdır.
Dua Rabbimizin bizlere değer vermesine vesiledir.