Bir fasık’ın İslam toplumuna getirip verdiği habere doğruluğu araştırılmadan inanılmaması gerekir.
Bu tür yalan haberler sebebiyle toplum yanlış yönlendiriliyor, şahıslar ve topluluklar birbirlerine düşman ediliyor.
Hucurât suresinin konuyla ilgili ayet-i kerimesi bu derste işlendi.