Melekler gibi görünmeyen varlıklardan bir tür de cinlerdir.
Cin’in kelime anlamı, gizli olan, görünmeyen demektir.
Kur’an-ı Kerim’de Cin adında bir sure bulunmaktadır. Bu surede cinlerle alakalı birçok bilgi vardır.
Bu dersimizde cinlerle ilgili bilgiler verildi. Ayrıca cinlerle insanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklara anlatıldı.