Müslüman, ahlakını Kur’an’dan ve onun uygulayıcısı olan Resûlullah Efendimiz’den almaktadır.
Ahlak hayatın her yerinde varolan bir erdemdir.
İş hayatı
Aile hayatı
Komşuluk ilişkileri
Dostluk ilişkileri
Hısımlık ve akrabalık ilişkilerinde hep ahlak kuralları vardır.