Kur’an Ayı Ramazan derslerinde Kur’an’da 49. sırada bulunan Hucurât suresi ele alınacaktır. Surenin ayetleri farklı başlıklarla derinlemesine incelenecek ve hayatımıza dersler çıkarılmaya çalışılacaktır.
Bu derste Hucurât suresinin içerdiği konular özetlendi.