“Vallahi! hırsızlık yapan kendi kızım Fatıma bile olsa, onun da elini keserim.”