İman esaslarından biri de kadere iman meselesidir.
Kader konusu her açıldığında insanların aklına bir sürü soru gelir.
Kaderi anlamak için öncelikle Allah’ın bilgisini/ilmini anlamak gerekir.
Dünya hayatına göre düzenlenmiş ve zamanla sınırlı olan, bilgisi de alabildiğince sınırlı bulunan biz insanların bize göre daha sonra olacakların bilinmesi imkansızdır. Bu sebeple, nasıl olur da, henüz yaşanmamış olanlar yazılı bir sicilde bulunur, bunu anlayamıyoruz.
Bu kısa videoda önemli bilgiler bulacaksınız.