Son elçiye indirilmiş ve Ümmet-i Muhammed’e gönderilmiş Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim nesilden nesile aktarılarak ilk günkü şekliyle gelmiştir. Bundan sonra da kıyamete kadar aynı şekilde ulaştırılacaktır.
Kur’an’ın Allah tarafından korunması çeşitli yollarla gerçekleşmiştir.
Dersimizde bu yolları anlattık.
Ayrıca diğer kutsal kitaplarla Kur’an arasındaki farkları belirttik.