Gerek dünyamızla gerekse ebedi hayatımızla ilgili meseleleri merak eden pek az.
Ama hiçbir fayda sağlamayan bir sürü bilginin peşine düşmüş gidiyoruz.