İnsan yaratılmışların en kıymetlisidir. O, yeryüzüne halife kılınmıştır.
Kainattaki her şey onun istifadesine sunulmuştur.
İnsandan istenen Allah’a kul olmasıdır.
Bu isteğe göre yaşayanlar mahlukatın en şereflisi, bu isteği reddedenler ise mahlukatın en şerlisi olarak tanımlanmıştır.
Bu derste Beyyine suresinin 6-8 ayetleri Resûlullah’ın açıklamasıyla öğrendik.